thông tin biểu ghi
DDC 372.21
Nhan đề Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo : Từ 3-4 tuổi. Tài liệu lưu hành nội bộ, thực nghiệm ra diện rộng / Phan Việt Hoa ... [et al]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện nghiên cứu trẻ em trước tuổi học, 1990
Mô tả vật lý 128tr. ; 27cm.
Phụ chú Bộ giáo dục và đào tạo. Cục bảo vệ - giáo dục trẻ em
Tóm tắt Đề cập đến chế độ sinh hoạt một ngày dưới dạng thời gian biểu, nhiệm vụ, yêu cầu hoạt động vui chơi và học tập dành cho trẻ
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mẫu giáo
Thuật ngữ chủ đề Chương trình
Tác giả(bs) CN Bùi Kim Tuyến
Tác giả(bs) CN Đào Như Trang
Tác giả(bs) CN Phan Việt Hoa
Tác giả(bs) CN Trương Kim Oanh
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042872
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126750
0022
00455B42C18-1F1E-4A9C-A41F-42CA965A841C
005202112291611
008081223s1990 vm| vie
0091 0
039|a20211229161126|bhoanlth|c20211229160707|dhoanlth|y20211229144308|zhoanlth
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.21|bCH561TR
245 |aChương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo : |bTừ 3-4 tuổi. Tài liệu lưu hành nội bộ, thực nghiệm ra diện rộng / |cPhan Việt Hoa ... [et al]
260 |aHà Nội : |bViện nghiên cứu trẻ em trước tuổi học, |c1990
300 |a128tr. ; |c27cm.
500 |aBộ giáo dục và đào tạo. Cục bảo vệ - giáo dục trẻ em
520 |aĐề cập đến chế độ sinh hoạt một ngày dưới dạng thời gian biểu, nhiệm vụ, yêu cầu hoạt động vui chơi và học tập dành cho trẻ
650 |aGiáo dục
650 |aGiáo dục mẫu giáo
650 |aChương trình
700|aBùi Kim Tuyến
700|aĐào Như Trang
700|aPhan Việt Hoa
700|aTrương Kim Oanh
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042872
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_7/26750thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042872 Kho tham khảo Tiếng Việt 372.21 CH561TR Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào