thông tin biểu ghi
DDC 372.21
Nhan đề Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo : Từ 4 - 5 tuổi. Tài liệu lưu hành nội bộ, thực nghiệm ra diện rộng / Phan Việt Hoa ... [et al]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện nghiên cứu trẻ em trước tuổi học, 1991
Mô tả vật lý 224tr. ; 27cm.
Phụ chú Bộ giáo dục và đào tạo. Vụ giáo dục mầm non
Tóm tắt Đề cập đến chế dộ sinh hoạt, hoạt động vui chơi, hoạt động học tập và hoạt động lao động cho trẻ.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mẫu giáo
Thuật ngữ chủ đề Chương trình
Từ khóa tự do Trẻ 4 - 5 tuổi
Tác giả(bs) CN Đào Như Trang
Tác giả(bs) CN Phan Việt Hoa
Tác giả(bs) CN Trương Kim Oanh
Tác giả(bs) CN Bùi Kim Tuyết
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042874
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126752
0022
004F84AFBC6-0418-4135-BD60-30B8BE14120B
005202112291516
008081223s1991 vm| vie
0091 0
039|a20211229151637|bhoanlth|c20211229151538|dhoanlth|y20211229145914|zhoanlth
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.21|bCH561TR
245 |aChương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo : |bTừ 4 - 5 tuổi. Tài liệu lưu hành nội bộ, thực nghiệm ra diện rộng / |cPhan Việt Hoa ... [et al]
260 |aHà Nội : |bViện nghiên cứu trẻ em trước tuổi học, |c1991
300 |a224tr. ; |c27cm.
500 |aBộ giáo dục và đào tạo. Vụ giáo dục mầm non
520 |aĐề cập đến chế dộ sinh hoạt, hoạt động vui chơi, hoạt động học tập và hoạt động lao động cho trẻ.
650 |aGiáo dục
650 |aGiáo dục mẫu giáo
650 |aChương trình
653 |aTrẻ 4 - 5 tuổi
700|aĐào Như Trang
700|aPhan Việt Hoa
700|aTrương Kim Oanh
700|aBùi Kim Tuyết
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042874
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_7/26752thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042874 Kho tham khảo Tiếng Việt 372.21 CH561TR Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào