thông tin biểu ghi
DDC 170
Tác giả CN Phạm, Thị Minh Phúc
Nhan đề Bài tập cơ bản môn giáo dục công dân lớp 8 dành cho học sinh điếc : Tài liệu tham khảo / Phạm Thị Minh Phúc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2018
Mô tả vật lý 75tr. ; 30cm.
Phụ chú Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Tóm tắt Đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận và các câu truyện, thông tin, tư liệu để rèn luyện các kĩ năng cơ bản, giải quyết các tình huongs đạo đức và pháp luật thường gặp trong cuộc sống
Thuật ngữ chủ đề Học sinh điếc
Thuật ngữ chủ đề Bài tâp
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục công dân
Từ khóa tự do Lớp 8
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002841
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126754
00211
004F1462F90-2392-4C0D-8DD8-9F982AFF3E6B
005202112301025
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20211230102520|bhoanlth|y20211230102232|zhoanlth
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a170|bPH104PH
100 |aPhạm, Thị Minh Phúc
245 |aBài tập cơ bản môn giáo dục công dân lớp 8 dành cho học sinh điếc : |bTài liệu tham khảo / |cPhạm Thị Minh Phúc
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2018
300 |a75tr. ; |c30cm.
500 |aBộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
520 |aĐưa ra các câu hỏi trắc nghiệm, tự luận và các câu truyện, thông tin, tư liệu để rèn luyện các kĩ năng cơ bản, giải quyết các tình huongs đạo đức và pháp luật thường gặp trong cuộc sống
650 |aHọc sinh điếc
650 |aBài tâp
650 |aGiáo dục công dân
653 |aLớp 8
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002841
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/detaikh/dtkhh1 -nt/26754thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002841 Kho tài liệu nội sinh 170 PH104PH Tài liệu nhà trường 1

Không có liên kết tài liệu số nào