thông tin biểu ghi
DDC 183
Tác giả CN Trần, Thị Nhung
Nhan đề Đạo đức trong lịch sử triết học Huy Lạp thời cổ đại : Tài liệu tham khảo / Trần Thị Nhung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2018
Mô tả vật lý 127tr. ; 30cm.
Phụ chú Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Tóm tắt Trình bày khái quát những cơ sở tiền đề về tự nhiên và xã hội cho sự hình thành và phát triển những tư tưởng về đạo đức. Phân tích về những tư tưởng triết học về đạo đức của một số triết gia tiêu biểu thời kỳ Huy Lạp hóa như Êpyquya, Axitxtop, Platon ... từ đó đưa ra các nhận định về những giá trị của tư tưởng đó trong việc rèn luyện ý thức đạo đức cho sinh viên
Thuật ngữ chủ đề Triết học hy lạp
Thuật ngữ chủ đề Triết học
Thuật ngữ chủ đề Đạo đức
Từ khóa tự do Cổ đại
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002843
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126755
00211
004D5C214CF-AB72-4DE2-947C-75E982552D96
005202112301331
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20211230133117|bhoanlth|y20211230132857|zhoanlth
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a183|bTR121NH
100 |aTrần, Thị Nhung
245 |aĐạo đức trong lịch sử triết học Huy Lạp thời cổ đại : |bTài liệu tham khảo / |cTrần Thị Nhung
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2018
300 |a127tr. ; |c30cm.
500 |aBộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
520 |aTrình bày khái quát những cơ sở tiền đề về tự nhiên và xã hội cho sự hình thành và phát triển những tư tưởng về đạo đức. Phân tích về những tư tưởng triết học về đạo đức của một số triết gia tiêu biểu thời kỳ Huy Lạp hóa như Êpyquya, Axitxtop, Platon ... từ đó đưa ra các nhận định về những giá trị của tư tưởng đó trong việc rèn luyện ý thức đạo đức cho sinh viên
650 |aTriết học hy lạp
650 |aTriết học
650 |aĐạo đức
653 |aCổ đại
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002843
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/detaikh/dtkhh1 -nt/26755thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002843 Kho tài liệu nội sinh 183 TR121NH Tài liệu nhà trường 1

Không có liên kết tài liệu số nào