thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.4 NG527PH
    Hướng dẫn xây dựng bộ tư liệu điện tử cho trẻ làm quen chữ viết tiếng việt trong chương trình giáo dục mầm non /
DDC 372.4
Tác giả CN Nguyễn, Thị Phương
Nhan đề Hướng dẫn xây dựng bộ tư liệu điện tử cho trẻ làm quen chữ viết tiếng việt trong chương trình giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thanh Thủy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương, 2018
Mô tả vật lý 128tr. ; 30cm.
Phụ chú Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Tóm tắt Đề cập nội dung cho trẻ làm quen với chữ viết tiếng việt trong chương trình giáo dục mầm non; phương pháp và các phương tiện tổ chức các hoạt động làm quen chữ viết; từ đố đưa ra quy trình xây dựng bộ tư liệu điện tử
Thuật ngữ chủ đề Tư liệu điện tử
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Chữ viết
Thuật ngữ chủ đề Tiếng việt
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Thủy
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002844
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126756
00211
0046D403688-D703-447A-842A-097BDB999B8F
005202112301415
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20211230141607|bhoanlth|y20211230141202|zhoanlth
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.4|bNG527PH
100 |aNguyễn, Thị Phương
245 |aHướng dẫn xây dựng bộ tư liệu điện tử cho trẻ làm quen chữ viết tiếng việt trong chương trình giáo dục mầm non / |cNguyễn Thị Phương, Nguyễn Thanh Thủy
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng sư phạm Trung ương, |c2018
300 |a128tr. ; |c30cm.
500 |aBộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
520 |aĐề cập nội dung cho trẻ làm quen với chữ viết tiếng việt trong chương trình giáo dục mầm non; phương pháp và các phương tiện tổ chức các hoạt động làm quen chữ viết; từ đố đưa ra quy trình xây dựng bộ tư liệu điện tử
650 |aTư liệu điện tử
650 |aGiáo dục mầm non
650 |aChữ viết
650|aTiếng việt
700 |aNguyễn Thanh Thủy
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002844
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/detaikh/dtkhh1 -nt/26756thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002844 Kho tài liệu nội sinh 372.4 NG527PH Tài liệu nhà trường 1

Không có liên kết tài liệu số nào