thông tin biểu ghi
DDC 576.5
Tác giả CN Huỳnh, Thị Mỹ Linh
Nhan đề Bài tập di truyền và biến dị sinh học 9 : Tài liệu tham khảo. Dành cho học sinh điếc / Huỳnh Thị Mỹ Linh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2018
Mô tả vật lý 122tr. ; 30cm.
Phụ chú Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt Trình bày các thí nghiệm của Menđen, nhiễm sắc thể, ADN và GEN, biến dị, di truyền học người. Đề cập đến các bài tập và đáp án trắc nghiệm, hướng dẫn trả lời và đáp án bài tự luận.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học 9
Thuật ngữ chủ đề Di truyền
Thuật ngữ chủ đề Biến dị
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002846
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126757
00211
004ED8359DE-FBFF-4C89-B6AB-E2D68C69D851
005202112301517
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20211230151748|bhoanlth|y20211230151112|zhoanlth
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a576.5|bH531L
100 |aHuỳnh, Thị Mỹ Linh
245 |aBài tập di truyền và biến dị sinh học 9 : |bTài liệu tham khảo. Dành cho học sinh điếc / |cHuỳnh Thị Mỹ Linh
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2018
300 |a122tr. ; |c30cm.
500 |aBộ Giáo dục và Đào tạo
520 |aTrình bày các thí nghiệm của Menđen, nhiễm sắc thể, ADN và GEN, biến dị, di truyền học người. Đề cập đến các bài tập và đáp án trắc nghiệm, hướng dẫn trả lời và đáp án bài tự luận.
650 |aSinh học 9
650 |aDi truyền
650 |aBiến dị
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002846
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/detaikh/dtkhh1 -nt/26757thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002846 Kho tài liệu nội sinh 576.5 H531L Tài liệu nhà trường 1

Không có liên kết tài liệu số nào