thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.868 Đ312H
    Tuyển tập trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời ở trường mầm non :
DDC 372.868
Tác giả CN Đinh, Hương Ly
Nhan đề Tuyển tập trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời ở trường mầm non : Tài liệu tham khảo / Đinh Hương Ly
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 67tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề chung về trò chơi vận động, đưa ra 45 trò chơi vận động tập thể và 20 trò chơi vận động theo nhóm
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Trò chơi
Thuật ngữ chủ đề Vận động
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002847
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126759
00211
004602D0F39-1019-4B24-9FE9-FF77E8043105
005202112310834
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20211231083448|bhoanlth|c20211231083412|dhoanlth|y20211231083110|zhoanlth
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.868|bĐ312H
100 |aĐinh, Hương Ly
245 |aTuyển tập trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời ở trường mầm non : |bTài liệu tham khảo / |cĐinh Hương Ly
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a67tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày một số vấn đề chung về trò chơi vận động, đưa ra 45 trò chơi vận động tập thể và 20 trò chơi vận động theo nhóm
650 |aGiáo dục mầm non
650 |aTrò chơi
650 |aVận động
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002847
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/detaikh/dtkhh1 -nt/26759thumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002847 Kho tài liệu nội sinh 372.868 Đ312H Tài liệu nhà trường 1

Không có liên kết tài liệu số nào