thông tin biểu ghi
DDC 006.6
Tác giả CN Nguyễn, Văn Tĩnh
Nhan đề Hướng dẫn thực hành photoshop cs6 bằng hình ảnh / Nguyễn Văn Tĩnh, Bùi Minh Hải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2018
Mô tả vật lý 102tr. ; 30cm.
Phụ chú Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về Photoshop, các công cụ của Photoshop và ứng dụng Photoshop trong thiết kế đồ họa
Thuật ngữ chủ đề Tin học
Thuật ngữ chủ đề Thực hành
Thuật ngữ chủ đề Photoshop
Tác giả(bs) CN Bùi Minh Hải
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002851
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126762
00211
004238D7ED3-9A32-4A7C-9CF5-C98053E05BF2
005202112311026
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20211231102653|zhoanlth
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a006.6|bNG527T
100 |aNguyễn, Văn Tĩnh
245 |aHướng dẫn thực hành photoshop cs6 bằng hình ảnh / |cNguyễn Văn Tĩnh, Bùi Minh Hải
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2018
300 |a102tr. ; |c30cm.
500 |aBộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
520 |aGiới thiệu tổng quan về Photoshop, các công cụ của Photoshop và ứng dụng Photoshop trong thiết kế đồ họa
650 |aTin học
650 |aThực hành
650 |aPhotoshop
700 |aBùi Minh Hải
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002851
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/detaikh/dtkhh1 -nt/26762thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002851 Kho tài liệu nội sinh 006.6 NG527T Tài liệu nhà trường 1

Không có liên kết tài liệu số nào