thông tin biểu ghi
DDC 372.210952
Nhan đề Lịch sử của trường mầm non ở Nhật Bản giáo dục và chăm sóc : Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Tài liệu dịch / Lại Hải Hà, Nguyễn Minh Thu: Dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2018
Mô tả vật lý 138tr. ; 30cm.
Phụ chú Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Tóm tắt Trình bày những suy nghĩ về chăm sóc và giáo dục mầm non ở những nước đang phát triển, lịch sủ của giáo dục mầm non ở Nhật Bản, Sự hình thành và mở rộng số lượng của hệ thống chăm sóc và giáo dục mầm non, nội dung và phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ mẫu giáo, bồi dưỡng đào tạo giáo viên
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mẫu giáo
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Nhật Bản
Thuật ngữ chủ đề Chăm sóc
Thuật ngữ chủ đề Trường mầm non
Tác giả(bs) CN Lại Hải Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Thu
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203002854-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126763
00211
0040D60E408-8D3B-4F56-ACDA-F34B5FD9A511
005202112311132
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20211231113243|zhoanlth
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.210952|bL302S
245 |aLịch sử của trường mầm non ở Nhật Bản giáo dục và chăm sóc : |bNhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Tài liệu dịch / |cLại Hải Hà, Nguyễn Minh Thu: Dịch
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2018
300 |a138tr. ; |c30cm.
500 |aBộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
520 |aTrình bày những suy nghĩ về chăm sóc và giáo dục mầm non ở những nước đang phát triển, lịch sủ của giáo dục mầm non ở Nhật Bản, Sự hình thành và mở rộng số lượng của hệ thống chăm sóc và giáo dục mầm non, nội dung và phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ mẫu giáo, bồi dưỡng đào tạo giáo viên
650 |aGiáo dục mẫu giáo
650 |aLịch sử
650 |aNhật Bản
650|aChăm sóc
650|aTrường mầm non
700 |aLại Hải Hà|eDịch
700|aNguyễn Minh Thu|eDịch
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203002854-5
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/detaikh/dtkhh1 -nt/26763thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002854 Kho tài liệu nội sinh 372.210952 L302S Tài liệu nhà trường 1
2 203002855 Kho tài liệu nội sinh 372.210952 L302S Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào