thông tin biểu ghi
DDC 895.92214
Tác giả CN Trần, Lâm Bình
Nhan đề Xứ người / Trần Lâm Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội nhà văn, 2020
Mô tả vật lý 108tr. ; 21cm.
Thuật ngữ chủ đề Thơ
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042877
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126765
0022
0046369E494-3E4D-4ADD-95B1-D77AA2E16FC9
005202201051458
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c40000 VNĐ
039|y20220105145844|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a895.92214|bTR121B
100 |aTrần, Lâm Bình
245 |aXứ người / |cTrần Lâm Bình
260 |aHà Nội : |bHội nhà văn, |c2020
300 |a108tr. ; |c21cm.
650 |aThơ
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042877
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/xunguoithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042877 Kho tham khảo Tiếng Việt 895.92214 TR121B Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào