thông tin biểu ghi
DDC 895.92212
Tác giả CN Trần, Lâm Bình
Nhan đề Văn tế đại thi hào Nguyễn Du / Trần Lâm Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2021
Mô tả vật lý 38tr. ; 20cm.
Thuật ngữ chủ đề Thơ
Thuật ngữ chủ đề Văn tế
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042878
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126766
0022
00494DAA5EE-F691-4393-9894-0A6C5F4CAA39
005202201051542
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c30000 VNĐ
039|a20220105154219|bthuttv|y20220105150849|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a895.92212|bTR121B
100 |aTrần, Lâm Bình
245 |aVăn tế đại thi hào Nguyễn Du / |cTrần Lâm Bình
260 |aHà Nội : |bVăn hóa dân tộc, |c2021
300 |a38tr. ; |c20cm.
650 |aThơ
650|aVăn tế
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042878
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/vantedaithihaothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042878 Kho tham khảo Tiếng Việt 895.92212 TR121B Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào