thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 895.9221108 TR121B
    Bút tích thơ xưa khắc đá vùng Hoa lư và đèo Tam Điệp /
DDC 895.9221108
Tác giả CN Trần, Lâm Bình
Nhan đề Bút tích thơ xưa khắc đá vùng Hoa lư và đèo Tam Điệp / Trần Lâm Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019
Mô tả vật lý 700tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu 52 tác giả và bút tích 67 bài thơ chạm khắc trên 55 tấm bia đá được tạo lập từ thời Trần đến thời Nguyễn cùng các bức ảnh chụp các bút tích thơ này trên vách đá vùng Hoa Lư và đèo Tam Điệp
Thuật ngữ chủ đề Thơ
Thuật ngữ chủ đề Bút tích
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042879
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126767
0022
00467B4A53F-8CF3-45F3-8B17-B00BF679FBC5
005202201051516
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c250000 VNĐ
039|y20220105151639|zthuttv
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a895.9221108|bTR121B
100 |aTrần, Lâm Bình
245 |aBút tích thơ xưa khắc đá vùng Hoa lư và đèo Tam Điệp / |cTrần Lâm Bình
260 |aHà Nội : |bVăn hóa dân tộc, |c2019
300 |a700tr. ; |c21cm.
520|aGiới thiệu 52 tác giả và bút tích 67 bài thơ chạm khắc trên 55 tấm bia đá được tạo lập từ thời Trần đến thời Nguyễn cùng các bức ảnh chụp các bút tích thơ này trên vách đá vùng Hoa Lư và đèo Tam Điệp
650 |aThơ
650|aBút tích
650|aViệt Nam
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042879
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/buttichthoxuakhacdathumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042879 Kho tham khảo Tiếng Việt 895.9221108 TR121B Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào