thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 612 T100L
    Giáo trình sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non :
DDC 612
Tác giả CN Tạ, Thúy Lan
Nhan đề Giáo trình sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non : Dành cho hệ Cao đẳng Sư phạm mầm non / Tạ Thúy Lan, Trần Thị Loan.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2012.
Mô tả vật lý 312tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu cấu tạo cơ thể trẻ em: quá trình phát triển, chỉ số đánh giá phát triển thể chất, quy luật sinh trưởng và phát triển, giai đoạn phát triển; Trình bày chức năng, cấu tạo, thành phần, đặc điểm, tính chất... của máu và bạch huyết, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ bài tiết, trao đổi chất và năng lượng, hệ sinh dục, tuyến nội tiết, sinh lí vận động, hệ thần kinh, cơ quan phân tích, sinh lí
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non-Giáo trình-Rèn luyện thể chất
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Từ khóa tự do Trẻ em
Từ khóa tự do Giáo dục thể chất
Từ khóa tự do Sức khỏe
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Loan
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(5): 201042883-7
000 00000njm a2200000 4500
00126769
0022
0041FCF8FEB-E55E-4755-B199-CAC2DC2247CF
005202202280931
008181003s2012 vm| vie
0091 0
020|c50000 VNĐ
039|a20220228093130|bhoanlth|c20220106110527|dhoanlth|y20220106105127|zhoanlth
040|aTV-CĐSPTW
0410|avie
044|avm
08204|a612|bT100L
1000|aTạ, Thúy Lan
24510|aGiáo trình sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non : |bDành cho hệ Cao đẳng Sư phạm mầm non / |cTạ Thúy Lan, Trần Thị Loan.
250|aTái bản lần thứ 2
260|aHà Nội : |bGiáo dục, |c2012.
300|a312tr. ; |c24cm.
520|aGiới thiệu cấu tạo cơ thể trẻ em: quá trình phát triển, chỉ số đánh giá phát triển thể chất, quy luật sinh trưởng và phát triển, giai đoạn phát triển; Trình bày chức năng, cấu tạo, thành phần, đặc điểm, tính chất... của máu và bạch huyết, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ bài tiết, trao đổi chất và năng lượng, hệ sinh dục, tuyến nội tiết, sinh lí vận động, hệ thần kinh, cơ quan phân tích, sinh lí
65017|aGiáo dục mầm non|vGiáo trình|xRèn luyện thể chất
6530|aGiáo dục mầm non
6530|aTrẻ em
6530|aGiáo dục thể chất
6530|aSức khỏe
7000|aTrần, Thị Loan
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(5): 201042883-7
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_4/8286thumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042883 Kho tham khảo Tiếng Việt 612 T100L Sách tham khảo 1
2 201042884 Kho tham khảo Tiếng Việt 612 T100L Sách tham khảo 2
3 201042885 Kho tham khảo Tiếng Việt 612 T100L Sách tham khảo 3
4 201042886 Kho tham khảo Tiếng Việt 612 T100L Sách tham khảo 4
5 201042887 Kho tham khảo Tiếng Việt 612 T100L Sách tham khảo 5

Không có liên kết tài liệu số nào