thông tin biểu ghi
DDC 428.0711
Tác giả CN Liz
Nhan đề dịch Tiếng Anh giao tiếp
Nhan đề New headway : English course: Student's book and work book. T.2: Pre-intermediate / John, Liz Soars; Minh Thu giới thiệu và chú giải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Từ điển bách khoa, 2008
Mô tả vật lý 100tr. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Thuật ngữ chủ đề Sách giáo khoa
Tác giả(bs) CN John Soars
Địa chỉ NCEKho giáo trình(1): 101054069
000 00000nam a2200000 4500
00126770
0021
00415B1A67E-ED22-456E-AFEE-B4228883A199
005202201061616
008181003s2008 vm| vie
0091 0
020|c50000VNĐ
039|y20220106161617|zhoanlth
040|aTV-CĐSPTW
082|a428.0711|bL789
100|aLiz
242|aTiếng Anh giao tiếp
245|aNew headway : |bEnglish course: Student's book and work book. |nT.2: Pre-intermediate / |cJohn, Liz Soars; Minh Thu giới thiệu và chú giải
260|aHà Nội : |bTừ điển bách khoa, |c2008
300|a100tr. ; |c27cm.
650|aNgôn ngữ
650|aTiếng Anh
650|aSách giáo khoa
700|aJohn Soars
852|aNCE|bKho giáo trình|j(1): 101054069
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/newheadwaytđbk2thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101054069 Kho giáo trình 428.0711 L789 Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào