thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN Bales. Sarah
Nhan đề English for economics and business : English for economics and business students / Sarah Bales, Đỗ Thị Nụ, Hà Kim Anh
Lần xuất bản Hà Nội
Thông tin xuất bản Giáo dục : 1998
Mô tả vật lý 188tr. ; 21cm.
Phụ chú HaNoi natioal economics university
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Tiếng anh
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Nụ
Tác giả(bs) CN Hà Kim Anh
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201043015
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126771
0022
004CF471A02-6BCF-4589-A0D2-4F2127338F98
005202201180918
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220118091843|bhoanlth|c20220118091745|dhoanlth|y20220118090146|zhoanlth
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a428|bB184S
100|aBales. Sarah
245 |aEnglish for economics and business : |bEnglish for economics and business students / |c Sarah Bales, Đỗ Thị Nụ, Hà Kim Anh
250 |aHà Nội
260 |aGiáo dục : |b1998
300 |a188tr. ; |c21cm.
500 |aHaNoi natioal economics university
650 |aKinh tế
650 |aKinh doanh
650 |aTiếng anh
700 |aĐỗ Thị Nụ
700|aHà Kim Anh
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201043015
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_sua/26771thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201043015 Kho tham khảo Tiếng Việt 428 B184S Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào