thông tin biểu ghi
DDC 428
Tác giả CN Liz
Nhan đề dịch Tiếng anh giao tiếp
Nhan đề New Headway : The third edition. Elementary : Student's book & workbook / Liz, John Soars
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thời đại, 2014
Mô tả vật lý 144tr ; 28cm.
Thuật ngữ chủ đề Soars, John
Thuật ngữ chủ đề Giao tiếp
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Địa chỉ NCEKho giáo trình(1): 101054244
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126772
0021
004AB1B5822-DEE4-4DD8-8010-E913ED12D493
005202201180943
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20220118094330|bhoanlth|c20220118094219|dhoanlth|y20220118094121|zhoanlth
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a428|bL789
100 |aLiz
242|aTiếng anh giao tiếp
245 |aNew Headway : |bThe third edition. Elementary : Student's book & workbook / |cLiz, John Soars
260 |aHà Nội : |bThời đại, |c2014
300 |a144tr ; |c28cm.
650 |aSoars, John
650 |aGiao tiếp
650 |aTiếng Anh
852|aNCE|bKho giáo trình|j(1): 101054244
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/newheadway2000thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101054244 Kho giáo trình 428 L789 Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào