thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 372.30711 T103L
    Tài liệu hướng dẫn phần chơi-tập cho trẻ 19 -36 tháng trong chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ từ 3 đến 36 tháng :
DDC 372.30711
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn phần chơi-tập cho trẻ 19 -36 tháng trong chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ từ 3 đến 36 tháng : Chương trình chỉnh lý: Lưu hành nội bộ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Vụ giáo dục mầm non, 1993
Mô tả vật lý 208tr. ; 27cm.
Tóm tắt Tập hợp bài soạn gợi ý chuyên đề: phát triển vận động; phát triển ngôn ngữ: thơ truyện, hoạt động với đồ vật; giáo dục âm nhạc và trò chơi.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mẫu giáo
Thuật ngữ chủ đề Chăm sóc
Thuật ngữ chủ đề Trò chơi
Thuật ngữ chủ đề Trẻ em
Thuật ngữ chủ đề Nhà trẻ
Từ khóa tự do 19 - 36 tháng
Địa chỉ NCEKho giáo trình(1): 101054247
000 00000nam a2200000 4500
00126774
0021
004B11271C0-B62B-40F6-B7A3-E16D0C37E038
005202201181409
008181003s1993 vm| vie
0091 0
039|y20220118140918|zhoanlth
041|avie
044|avm
082|a372.30711|bT103L
245|aTài liệu hướng dẫn phần chơi-tập cho trẻ 19 -36 tháng trong chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ từ 3 đến 36 tháng : |bChương trình chỉnh lý: Lưu hành nội bộ
260|aHà Nội : |bVụ giáo dục mầm non, |c1993
300|a208tr. ; |c27cm.
520|aTập hợp bài soạn gợi ý chuyên đề: phát triển vận động; phát triển ngôn ngữ: thơ truyện, hoạt động với đồ vật; giáo dục âm nhạc và trò chơi.
650|aGiáo dục
650|aGiáo dục mẫu giáo
650|aChăm sóc
650|aTrò chơi
650|aTrẻ em
650|aNhà trẻ
653|a19 - 36 tháng
852|aNCE|bKho giáo trình|j(1): 101054247
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/sgt-hoan1kinhdien/tailieuhuongdanphanchoitap19-36tthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101054247 Kho giáo trình 372.30711 T103L Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào