thông tin biểu ghi
DDC 005
Nhan đề Administrator manual : Hướng dẫn quản trị
Thông tin xuất bản [Kđ] : [Knxb], [Kn]
Mô tả vật lý 220tr. ; 29x21cm.
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về quản trị, quản lý, thanh menu, thanh thông tin, bảng điều khiển,...
Thuật ngữ chủ đề Tin học
Thuật ngữ chủ đề Quản trị
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201042490
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126775
0022
0047EB2F7A7-4D58-4340-AEE2-A342D9EC5B2C
005202201181530
008081223s[Kn] vm| vie
0091 0
039|a20220118153047|bhoanlth|c20220118153037|dhoanlth|y20220118152435|zhoanlth
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a005|bA2388M
245 |aAdministrator manual : |bHướng dẫn quản trị
260 |a[Kđ] : |b[Knxb], |c[Kn]
300 |a220tr. ; |c29x21cm.
520 |aGiới thiệu tổng quan về quản trị, quản lý, thanh menu, thanh thông tin, bảng điều khiển,...
650 |aTin học
650 |aQuản trị
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201042490
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_7/26775thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201042490 Kho tham khảo Tiếng Việt 005 A2388M Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào