thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.6 V300T
    Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua ứng dụng phương pháp giáo dục montessori trường mầm non thực hành Hoa Sen :
DDC 372.6
Tác giả CN Vi, Thị Tám
Nhan đề Biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua ứng dụng phương pháp giáo dục montessori trường mầm non thực hành Hoa Sen : Sáng kiến kinh nghiệm / Vi Thị Tám
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 24tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm nọ thực hành Hoa Sen
Tóm tắt Trình bày xây dựng nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non ứng dụng phương pháp montessori; xây dựng môi trường phát triển ngôn ngữ và giới thiệu giáo cụ montessori ở góc ngôn ngữ; tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động góc
Thuật ngữ chủ đề Ngôn ngữ
Thuật ngữ chủ đề Mẫu giáo
Thuật ngữ chủ đề Phát triển
Từ khóa tự do Phương pháp montessori
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003102, 203003105
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133305
00211
0042ECE8954-95CF-4F73-A677-45CEF9AEFD80
005202310031114
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231003111456|bphuongltm|y20231003111131|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.6|bV300T
100 |aVi, Thị Tám
245 |aBiện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua ứng dụng phương pháp giáo dục montessori trường mầm non thực hành Hoa Sen : |bSáng kiến kinh nghiệm / |cVi Thị Tám
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a24tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm nọ thực hành Hoa Sen
520 |aTrình bày xây dựng nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non ứng dụng phương pháp montessori; xây dựng môi trường phát triển ngôn ngữ và giới thiệu giáo cụ montessori ở góc ngôn ngữ; tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động góc
650 |aNgôn ngữ
650 |aMẫu giáo
650 |aPhát triển
653 |aPhương pháp montessori
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003102, 203003105
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/phattrienngonnguchotre 4-5tuoithumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003105 Kho tài liệu nội sinh 372.6 V300T Tài liệu nhà trường 2
2 203003102 Kho tài liệu nội sinh 372.6 V300T Tài liệu nhà trường 1