thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.7 NG527T
    Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức làm quen với toán cho trẻ 4 - 5 tuổi tại lớp A5 trường mầm non thực hành Hoa Sen :
DDC 372.7
Tác giả CN Nguyễn, Thị Tám
Nhan đề Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức làm quen với toán cho trẻ 4 - 5 tuổi tại lớp A5 trường mầm non thực hành Hoa Sen : Sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thị Tám
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 16tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
Tóm tắt Trình bày một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động làm quen với toán cho trẻ 4 - 5 tuổi tại lớp A5 trường MNTH Hoa Sen
Thuật ngữ chủ đề Hiệu quả
Thuật ngữ chủ đề Tổ chức
Thuật ngữ chủ đề Hoạt động
Từ khóa tự do Toán
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003106-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133307
00211
0049206DB17-69B3-48EC-AB97-E853A196C0A2
005202310031523
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231003152315|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.7|bNG527T
100 |aNguyễn, Thị Tám
245 |aBiện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức làm quen với toán cho trẻ 4 - 5 tuổi tại lớp A5 trường mầm non thực hành Hoa Sen : |bSáng kiến kinh nghiệm / |cNguyễn Thị Tám
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a16tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
520 |aTrình bày một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động làm quen với toán cho trẻ 4 - 5 tuổi tại lớp A5 trường MNTH Hoa Sen
650 |aHiệu quả
650 |aTổ chức
650 |aHoạt động
653 |aToán
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003106-7
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/nangcohieuquatclamquenvoitoanthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003106 Kho tài liệu nội sinh 372.7 NG527T Tài liệu nhà trường 1
2 203003107 Kho tài liệu nội sinh 372.7 NG527T Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào