thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.64 Đ116NG
    Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ 24 -36 tháng tại Trường mầm non thực hành Hoa Sen :
DDC 372.64
Tác giả CN Đặng, Thị Thảo Nguyên
Nhan đề Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ 24 -36 tháng tại Trường mầm non thực hành Hoa Sen : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Đặng Thị Thảo Nguên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 24tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
Tóm tắt Trình bày những cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng vấn đề nghiên cứu,từ đó đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ 24 -36 tháng tại trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
Thuật ngữ chủ đề Tổ chức
Thuật ngữ chủ đề Hoạt động
Thuật ngữ chủ đề Kể chuyện
Từ khóa tự do Mẫu giáo
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003118-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133313
00211
004A406273F-B1EB-4A3C-AF2B-CBB21788D6B7
005202310061006
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231006100643|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.64|bĐ116NG
100 |aĐặng, Thị Thảo Nguyên
245 |aBiện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ 24 -36 tháng tại Trường mầm non thực hành Hoa Sen : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cĐặng Thị Thảo Nguên
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a24tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
520 |aTrình bày những cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng vấn đề nghiên cứu,từ đó đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động kể chuyện cho trẻ 24 -36 tháng tại trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
650 |aTổ chức
650 |aHoạt động
650 |aKể chuyện
653 |aMẫu giáo
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003118-9
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/nangcaohieuquatchdkechuyentre24-36thangthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003118 Kho tài liệu nội sinh 372.64 Đ116NG Tài liệu nhà trường 1
2 203003119 Kho tài liệu nội sinh 372.64 Đ116NG Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào