thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 371.392 NG527L
    Biện pháp phát triển khả năng hoat động độc lập cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori tại trường Mầm non thực hành Hoa Sen :
DDC 371.392
Tác giả CN Nguyễn, Thị Liên
Nhan đề Biện pháp phát triển khả năng hoat động độc lập cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori tại trường Mầm non thực hành Hoa Sen : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thị Liên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2022
Mô tả vật lý 20tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
Tóm tắt Trình bày các vấn đề lý luận chung cũng như đưa ra các biện pháp để giải quyết vấn đề phát triển khả năng hoạt động độc lập cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori tại trường mầm non thực hành Hoa Sen
Thuật ngữ chủ đề Độc lập
Thuật ngữ chủ đề Hoạt động
Thuật ngữ chủ đề Phát triển
Từ khóa tự do Montessori
Từ khóa tự do Mẫu giáo
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003120-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133314
00211
0048108E065-FEA3-4188-86D4-A38B3CC11EFA
005202310061047
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20231006104723|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a371.392|bNG527L
100 |aNguyễn, Thị Liên
245 |aBiện pháp phát triển khả năng hoat động độc lập cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori tại trường Mầm non thực hành Hoa Sen : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cNguyễn Thị Liên
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2022
300 |a20tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Sen
520 |aTrình bày các vấn đề lý luận chung cũng như đưa ra các biện pháp để giải quyết vấn đề phát triển khả năng hoạt động độc lập cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua ứng dụng phương pháp giáo dục Montessori tại trường mầm non thực hành Hoa Sen
650 |aĐộc lập
650 |aHoạt động
650 |aPhát triển
653 |aMontessori
653 |aMẫu giáo
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003120-1
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/phattrienkhananghoatdongdoclapchotre4-5tuoithumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003120 Kho tài liệu nội sinh 371.392 NG527L Tài liệu nhà trường 1
2 203003121 Kho tài liệu nội sinh 371.392 NG527L Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào