thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 371.392 NG527Q
    Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chưcs hoạt động giáo dục STEAM trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên /
DDC 371.392
Tác giả CN Nguyễn, Thị Như Quỳnh
Nhan đề Biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chưcs hoạt động giáo dục STEAM trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên / Nguyễn Thị Như Quỳnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 40tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục STEAM trường MNTH Hoa Thủy Tiên
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Hoạt động
Từ khóa tự do Steam
Từ khóa tự do Mẫu giáo
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003122-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133315
00211
004DD455F3D-06A3-45D9-AAE0-66EC8A4B3650
005202310061438
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231006143848|bphuongltm|y20231006143440|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a371.392|bNG527Q
100 |aNguyễn, Thị Như Quỳnh
245 |aBiện pháp nâng cao hiệu quả tổ chưcs hoạt động giáo dục STEAM trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên / |cNguyễn Thị Như Quỳnh
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a40tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động giáo dục STEAM trường MNTH Hoa Thủy Tiên
650 |aBiện pháp
650 |aGiáo dục
650 |aHoạt động
653 |aSteam
653 |aMẫu giáo
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003122-3
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/nangcaohieuquatochuchđgstemhttthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003122 Kho tài liệu nội sinh 371.392 NG527Q Tài liệu nhà trường 1
2 203003123 Kho tài liệu nội sinh 371.392 NG527Q Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào