thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.21 PH104TR
    Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên :
DDC 372.21
Tác giả CN Phạm, Thị Thu Trang
Nhan đề Biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Phạm Thị Thu Trang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 22tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực trạng của vân đề nghiên cứu; một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 4 - 5 tuổi tại lớp học B2 Trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
Thuật ngữ chủ đề Biện pháp
Thuật ngữ chủ đề Lớp
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng
Từ khóa tự do Sáng kiến kinh nghiệm
Từ khóa tự do Mầm non
Từ khóa tự do Hạnh phúc
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003152-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133330
00211
004C5EFB4E6-7C48-4876-917A-656EEC3F7E80
005202311160911
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231116091145|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.21|bPH104TR
100 |aPhạm, Thị Thu Trang
245 |aBiện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cPhạm Thị Thu Trang
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a22tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thực trạng của vân đề nghiên cứu; một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ 4 - 5 tuổi tại lớp học B2 Trường mầm non thực hành Hoa Thủy Tiên
650 |aBiện pháp
650 |aLớp
650 |aXây dựng
653 |aSáng kiến kinh nghiệm
653 |aMầm non
653 |aHạnh phúc
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003152-3
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/xaydunglophochanhphucthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003152 Kho tài liệu nội sinh 372.21 PH104TR Tài liệu nhà trường 1
2 203003153 Kho tài liệu nội sinh 372.21 PH104TR Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào