thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.21 TR312H
    Biện pháp xây dựng môi trường lớp học cho trẻ 3 - 4 tuổi trường thực nghiệm Hoa Hồng :
DDC 372.21
Tác giả CN Trịnh, Thị Thanh Hương
Nhan đề Biện pháp xây dựng môi trường lớp học cho trẻ 3 - 4 tuổi trường thực nghiệm Hoa Hồng : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Trịnh Thị Thanh Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 26tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực nghiệm Hoa Hồng
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực trạng vấn đề nghiên cứu; các biện pháp thực hiện xây dựng môi trường lớp học cho trẻ 3 - 4 tuổi trường thực nghiệm Hoa Hồng
Thuật ngữ chủ đề Lớp
Thuật ngữ chủ đề Môi trường
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng
Từ khóa tự do sáng kiến kinh nghiệm
Từ khóa tự do Mầm non
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003158-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133333
00211
004245A6404-4040-4757-8B8B-5DD560778D09
005202311200942
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231120094218|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.21|bTR312H
100 |aTrịnh, Thị Thanh Hương
245 |aBiện pháp xây dựng môi trường lớp học cho trẻ 3 - 4 tuổi trường thực nghiệm Hoa Hồng : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cTrịnh Thị Thanh Hương
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a26tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực nghiệm Hoa Hồng
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thực trạng vấn đề nghiên cứu; các biện pháp thực hiện xây dựng môi trường lớp học cho trẻ 3 - 4 tuổi trường thực nghiệm Hoa Hồng
650 |aLớp
650 |aMôi trường
650 |aXây dựng
653 |asáng kiến kinh nghiệm
653 |aMầm non
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003158-9
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/xaydungmoitruonglophocthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003158 Kho tài liệu nội sinh 372.21 TR312H Tài liệu nhà trường 1
2 203003159 Kho tài liệu nội sinh 372.21 TR312H Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào