thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 372.210711 PH104CH
    Giáo dục học mầm non /
DDC 372.210711
Tác giả CN Phạm, Thị Châu
Nhan đề Giáo dục học mầm non / Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Nxb. Đại học Quốc gia,2001.
Mô tả vật lý 372tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày đối tượng, vị trí, nguyên tắc giáo dục mầm non, nhiệm vụ giáo dục , tổ chức hoạt động giáo dục trong trường mầm non; Đề cập đến giáo viên mầm non và công tác quản lý nhóm lớp.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non-Giáo trình
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Oanh
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Sinh
Địa chỉ NCEKho giáo trình(527): 101017226-705, 101027210-27, 101027665-77, 101049031-5, 101053005, 101055406-10, 101055900-1, 101056202, 101056210, 101058725
000 00000nam a2200000 4500
0014043
0021
0047C3E77DA-19DD-4F2C-9A34-1FEF19C01127
005202112171316
008181003s2001 vm| vie
0091 0
020|c33000 VNĐ
039|a20211217131620|bhoanlth|c20200306145229|dhoanlth|y20181003223638|zLibIsis
040|aTV-CĐSPTW
0410|avie
044|avm
08204|a372.210711|bPH104CH
1000|aPhạm, Thị Châu
24510|aGiáo dục học mầm non / |cPhạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh.
260|aHà Nội :|bNxb. Đại học Quốc gia,|c2001.
300|a372tr. ; |c21cm.
520|aTrình bày đối tượng, vị trí, nguyên tắc giáo dục mầm non, nhiệm vụ giáo dục , tổ chức hoạt động giáo dục trong trường mầm non; Đề cập đến giáo viên mầm non và công tác quản lý nhóm lớp.
65014|aGiáo dục mầm non|vGiáo trình
6530|aGiáo dục mầm non
6530|aGiáo trình
7000|aNguyễn, Thị Oanh
7000|aTrần, Thị Sinh
852|aNCE|bKho giáo trình|j(527): 101017226-705, 101027210-27, 101027665-77, 101049031-5, 101053005, 101055406-10, 101055900-1, 101056202, 101056210, 101058725
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaoduchocmamnonthumbimage.jpg
890|a527|b910
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101053005 Kho giáo trình 372.210711 PH104CH Giáo trình 517
2 101017301 Kho giáo trình 372.210711 PH104CH Giáo trình 76
3 101017319 Kho giáo trình 372.210711 PH104CH Giáo trình 94
4 101017325 Kho giáo trình 372.210711 PH104CH Giáo trình 100 Hạn trả:01-04-2024
5 101017335 Kho giáo trình 372.210711 PH104CH Giáo trình 110
6 101017346 Kho giáo trình 372.210711 PH104CH Giáo trình 121 Hạn trả:25-03-2024
7 101017352 Kho giáo trình 372.210711 PH104CH Giáo trình 127
8 101017357 Kho giáo trình 372.210711 PH104CH Giáo trình 132
9 101017367 Kho giáo trình 372.210711 PH104CH Giáo trình 142 Hạn trả:26-12-2022
10 101017373 Kho giáo trình 372.210711 PH104CH Giáo trình 148 Hạn trả:05-07-2022

Không có liên kết tài liệu số nào