thông tin biểu ghi
DDC 158.1
Tác giả CN Côvaliôp, A. G.
Nhan đề Tâm lý học cá nhân. Tập 1 / A. G. Côvaliôp; Phạm Hoàng Gia dịch.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Giáo dục,1971.
Mô tả vật lý 304tr. ; 19cm
Tùng thư Sách Đại học sư phạm Hà Nội 1
Tóm tắt Trình bày vấn đề của tâm lí học cá nhân (TLHCN): đối tượng của TLHCN, mối quan hệ của quá trình, trạng thái tâm lí và thuộc tính cá nhân...; cấu trúc phức tạp của cá nhân, hoạt động của cá nhân và nguồn gốc của nó, nhu cầu, nguồn gốc bên trong tạo nên tính tích cực của con người
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học -Tâm lí cá nhân
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Tâm lí cá nhân
Tác giả(bs) CN Phạm, Hoàng Gia.
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201016932
000 00000nam a2200000 4500
0016678
0022
0046AD7FB77-8636-4131-AFF9-15FE1F293FE9
005201907311446
008181003s1971 vm| vie
0091 0
020|c.
039|a20190731144601|bcdsptu2|c20190722220052|dthuongpt|y20181003223651|zLibIsis
040|aTV-CĐSPTW
0410|avie
044|avm
08204|a158.1|bC993G
1001|aCôvaliôp, A. G.
24510|aTâm lý học cá nhân. |nTập 1 /|cA. G. Côvaliôp; Phạm Hoàng Gia dịch.
260|aHà Nội :|bGiáo dục,|c1971.
300|a304tr. ; |c19cm
490|aSách Đại học sư phạm Hà Nội 1
520|aTrình bày vấn đề của tâm lí học cá nhân (TLHCN): đối tượng của TLHCN, mối quan hệ của quá trình, trạng thái tâm lí và thuộc tính cá nhân...; cấu trúc phức tạp của cá nhân, hoạt động của cá nhân và nguồn gốc của nó, nhu cầu, nguồn gốc bên trong tạo nên tính tích cực của con người
65014|aTâm lí học |xTâm lí cá nhân
6530|aTâm lí học
6530|aTâm lí cá nhân
7000|aPhạm, Hoàng Gia.
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201016932
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_1/6678thumbimage.jpg
890|a1|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201016932 Kho tham khảo Tiếng Việt 158.1 C993G Sách tham khảo 1 Hạn trả:29-11-2021

Không có liên kết tài liệu số nào