thông tin biểu ghi
DDC 158.1
Tác giả CN Côvaliôp. A. G.
Nhan đề Tâm lý học cá nhân. T. 2 / A. G. Côvaliôp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục,1971
Mô tả vật lý 208tr. ; 19cm.
Tóm tắt Trình bày các kiểu hoạt động thần kinh cấp cao và khí chất. Giới thiệu về tính cách năng lực, sự hình thành và phát triển tâm lý cá nhân.
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học cá nhân
Tác giả(bs) CN A. G. Côvaliôp
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201008111
000 00000nam a2200000 4500
0017204
0022
004CC66C7D0-3FA1-49B6-ADB1-9F65ABFD742D
005202006031547
008181003s1971 vm| vie
0091 0
039|a20200603154744|bhoanlth|c20200603153638|dhoanlth|y20181003223654|zLibIsis
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
082|a158.1|bC993G
100|aCôvaliôp. A. G.
245|aTâm lý học cá nhân. |nT. 2 / |cA. G. Côvaliôp
260|aHà Nội : |bGiáo dục,|c1971
300|a208tr. ; |c19cm.
520|aTrình bày các kiểu hoạt động thần kinh cấp cao và khí chất. Giới thiệu về tính cách năng lực, sự hình thành và phát triển tâm lý cá nhân.
650|aTâm lí học
650|aTâm lí
650|aTâm lí học cá nhân
700|aA. G. Côvaliôp
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201008111
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_3/7204thumbimage.jpg
890|a1|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201008111 Kho tham khảo Tiếng Việt 158.1 C993G Sách tham khảo 1 Hạn trả:29-11-2021

Không có liên kết tài liệu số nào