thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 372.21071 CH561TR
    Chương trình giáo dục mầm non
DDC 372.21071
Nhan đề Chương trình giáo dục mầm non
Thông tin xuất bản Hà Nội :Giáo dục,2010.
Mô tả vật lý 80tr. ; 21cm.
Tóm tắt Đưa ra mục tiêu và yêu cầu nội dung, phương pháp, giáo dục mầm non; xây dựng chương trình giáo dục nhà trẻ, mẫu giáo và hướng dẫn thực hiện chương trình
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non-Chương trình giảng dạy
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Từ khóa tự do Chương trình giảng dạy
Địa chỉ NCEKho giáo trình(50): 101017177-225, 101027598
000 00000nam a2200000 4500
0018463
0021
00436BE87EF-F140-441E-80FA-F027E845ADFF
005202003061429
008181003s2010 vm| vie
0091 0
020|c18200 VNĐ
039|a20200306142909|bhoanlth|c20190725112112|dcdsptu1|y20181003223659|zLibIsis
040|aTV-CĐSPTW
0410|avie
044|avm
08204|a372.21071|bCH561TR
24500|aChương trình giáo dục mầm non
260|aHà Nội :|bGiáo dục,|c2010.
300|a80tr. ; |c21cm.
520|aĐưa ra mục tiêu và yêu cầu nội dung, phương pháp, giáo dục mầm non; xây dựng chương trình giáo dục nhà trẻ, mẫu giáo và hướng dẫn thực hiện chương trình
65014|aGiáo dục mầm non|xChương trình giảng dạy
6530|aGiáo dục mầm non
6530|aChương trình giảng dạy
852|aNCE|bKho giáo trình|j(50): 101017177-225, 101027598
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/chuongtrinhgiaoducmnthumbimage.jpg
890|a50|b1|c0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101017203 Kho giáo trình 372.21071 CH561TR Giáo trình 27
2 101017204 Kho giáo trình 372.21071 CH561TR Giáo trình 28
3 101017205 Kho giáo trình 372.21071 CH561TR Giáo trình 29
4 101017206 Kho giáo trình 372.21071 CH561TR Giáo trình 30
5 101017207 Kho giáo trình 372.21071 CH561TR Giáo trình 31
6 101017208 Kho giáo trình 372.21071 CH561TR Giáo trình 32
7 101017209 Kho giáo trình 372.21071 CH561TR Giáo trình 33
8 101017210 Kho giáo trình 372.21071 CH561TR Giáo trình 34
9 101017211 Kho giáo trình 372.21071 CH561TR Giáo trình 35
10 101017212 Kho giáo trình 372.21071 CH561TR Giáo trình 36

Không có liên kết tài liệu số nào