thông tin biểu ghi
DDC 150.711
Tác giả CN Nguyễn, Quang Uẩn
Nhan đề Tâm lí học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn chủ biên; Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành
Lần xuất bản In lần 6
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia,2000
Mô tả vật lý 220tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày đối tượng, nhiệm vụ, bản chất, chức năng của tâm lí học; Giới thiệu về cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng...; Đề cập đến nhân cách và sự hình thành nhân cách, sự sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã hội.
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí
Tác giả(bs) CN Trần Hữu Luyến
Tác giả(bs) CN Trần Quốc Thành
Địa chỉ NCEKho giáo trình(251): 101033942-4187, 101047270-1, 101053000, 101056084-5
000 00000nam a2200000 4500
00123411
0021
00419C00AAC-F594-4CF0-B189-B0CA081DAB65
005202103261547
008181003s2000 vm| vie
0091 0
020|c16000 VNĐ
039|a20210326154735|bthuttv|c20210323143341|dthuttv|y20210323103421|zthuttv
041|avie
044|avm
082|a150.711|bNG527U
100|aNguyễn, Quang Uẩn
245|aTâm lí học đại cương / |cNguyễn Quang Uẩn chủ biên; Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành
250|aIn lần 6
260|aHà Nội : |bĐại học Quốc gia,|c2000
300|a220tr. ; |c21cm.
520|aTrình bày đối tượng, nhiệm vụ, bản chất, chức năng của tâm lí học; Giới thiệu về cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng...; Đề cập đến nhân cách và sự hình thành nhân cách, sự sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã hội.
650|aTâm lí học
650|aTâm lí
700|aTrần Hữu Luyến
700|aTrần Quốc Thành
852|aNCE|bKho giáo trình|j(251): 101033942-4187, 101047270-1, 101053000, 101056084-5
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/tamlihocdc2000thumbimage.jpg
890|a251|b482
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101033942 Kho giáo trình 150.711 NG527U Giáo trình 1
2 101033943 Kho giáo trình 150.711 NG527U Giáo trình 2 Hạn trả:01-03-2024
3 101033944 Kho giáo trình 150.711 NG527U Giáo trình 3 Hạn trả:22-02-2024
4 101033945 Kho giáo trình 150.711 NG527U Giáo trình 4
5 101033946 Kho giáo trình 150.711 NG527U Giáo trình 5 Hạn trả:21-02-2024
6 101033947 Kho giáo trình 150.711 NG527U Giáo trình 6
7 101033948 Kho giáo trình 150.711 NG527U Giáo trình 7 Hạn trả:21-02-2024
8 101033949 Kho giáo trình 150.711 NG527U Giáo trình 8 Hạn trả:21-02-2024
9 101033950 Kho giáo trình 150.711 NG527U Giáo trình 9
10 101033951 Kho giáo trình 150.711 NG527U Giáo trình 10 Hạn trả:22-02-2024

Không có liên kết tài liệu số nào