thông tin biểu ghi
DDC 372.21071 S550D
Tác giả TT Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Nhan đề Sử dụng học liệu trong các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến : Kỷ yếu hội thảo khoa học /
Thông tin trách nhiệm Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Tóm tắt Giới thiệu các bài viết đề cập đến vấn đề lý luận về sử dụng học liệu trong các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến; đánh giá thực trạng việc sử dụng học liệu, đề xuất, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng học liệu trong các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến tại các cơ sở giáo dục mầm non hiện nay.
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 102
Thuật ngữ chủ đề Tiên tiến
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp
Từ khóa tự do Học liệu
Từ khóa tự do Kỷ yếu
Địa chỉ NCE Kho tài liệu nội sinh (4): 203003087-90
Tệp tin điện tử http://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tailieunhatruong_phuong/phuongphapgiaoducmntientienthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133267
0027
00414B3A952-BD02-4E7F-9014-7496173E28CE
005202306140929
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230614092912|zphuongltm
082 |a372.21071|bS550D
110 |aTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
245 |aSử dụng học liệu trong các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến : |bKỷ yếu hội thảo khoa học / |cTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
260 |aHà Nội, |c2022
300 |a102
520 |aGiới thiệu các bài viết đề cập đến vấn đề lý luận về sử dụng học liệu trong các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến; đánh giá thực trạng việc sử dụng học liệu, đề xuất, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng học liệu trong các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến tại các cơ sở giáo dục mầm non hiện nay.
650 |aTiên tiến
650 |aGiáo dục mầm non
650 |aPhương pháp
653 |aHọc liệu
653 |aKỷ yếu
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(4): 203003087-90
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tailieunhatruong_phuong/phuongphapgiaoducmntientienthumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003087 Kho tài liệu nội sinh 372.21071 S550D Hội nghị hội thảo 1
2 203003088 Kho tài liệu nội sinh 372.21071 S550D Hội nghị hội thảo 2
3 203003089 Kho tài liệu nội sinh 372.21071 S550D Hội nghị hội thảo 3
4 203003090 Kho tài liệu nội sinh 372.21071 S550D Hội nghị hội thảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào