thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 155.40711 NG527T
    Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non :
DDC 155.40711
Tác giả CN Nguyễn, Ánh Tuyết
Nhan đề Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non : Từ lọt lòng đến 6 tuổi / Nguyễn Ánh Tuyết chủ biên; Nguyễn Như Mai, Đinh Thị Kim Thoa
Lần xuất bản In lần 14
Thông tin xuất bản Hà Nội :Nxb. Đại học Sư phạm, 2013
Mô tả vật lý 272tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa của tâm lý học trẻ em, mối liên hệ cuả tâm lý học trẻ em với khoa học khác. Giới thiệu về lịch sử và quy luật phát triển tâm lý của trẻ em.
Thuật ngữ chủ đề Tâm lí học-Trẻ em
Từ khóa tự do Tâm lí học
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tâm lí lứa tuổi
Tác giả(bs) CN Đinh Kim Thoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Như Mai
Địa chỉ NCEKho giáo trình(2): 101003766, 101027404
000 00000nam a2200000 4500
00133269
0021
0047D59E5D9-17EA-454D-83BE-B7C17D1D148F
005202308241445
008181003s2013 vm| vie
0091 0
020|c52000 VNĐ
039|a20230824144508|bthuongpt|y20230616092404|zphuongltm
040|aTV-CĐSPTW
0410|avie
044|avm
08204|a155.40711|bNG527T
1000|aNguyễn, Ánh Tuyết
24510|aTâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non : |bTừ lọt lòng đến 6 tuổi / |cNguyễn Ánh Tuyết chủ biên; Nguyễn Như Mai, Đinh Thị Kim Thoa
250|aIn lần 14
260|aHà Nội :|bNxb. Đại học Sư phạm, |c2013
300|a272tr. ; |c24cm.
520|aTrình bày đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa của tâm lý học trẻ em, mối liên hệ cuả tâm lý học trẻ em với khoa học khác. Giới thiệu về lịch sử và quy luật phát triển tâm lý của trẻ em.
65014|aTâm lí học|xTrẻ em
6530|aTâm lí học
6530|aGiáo dục mầm non
6530|aGiáo trình
6530|aTâm lí lứa tuổi
7000|aĐinh Kim Thoa
7000|aNguyễn Như Mai
852|aNCE|bKho giáo trình|j(2): 101003766, 101027404
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/sachgiaotrinh/tamlyhoctreemthumbimage.jpg
890|a2|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101027404 Kho giáo trình 155.40711 NG527T Giáo trình 1
2 101003766 Kho giáo trình 155.40711 NG527T Giáo trình 2

Không có liên kết tài liệu số nào