thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 780.10711 PH104H
    Lí thuyết âm nhạc cơ bản :
DDC 780.10711
Tác giả CN Phạm, Tú Hương
Nhan đề Lí thuyết âm nhạc cơ bản : Giáo trình CĐSP / Phạm Tú Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007
Mô tả vật lý 144tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày về cao độ âm thanh, trường độ âm thanh, quãng điệu thức, giọng, quan hệ các giọng, hợp âm, nối tiếp hợp âm
Thuật ngữ chủ đề Âm nhạc
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Lí thuyết
Địa chỉ NCEKho giáo trình(1): 101058773
000 00000nam a2200000 4500
00133275
0021
00402912DA7-3C5D-4143-8D20-DF1FC435AAAF
005202306200951
008181003s2007 vm| vie
0091 0
020|c22000 VNĐ
039|a20230620095142|bphuongltm|y20230620095014|zphuongltm
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
082|a780.10711|bPH104H
100|aPhạm, Tú Hương
245|aLí thuyết âm nhạc cơ bản : |bGiáo trình CĐSP / |cPhạm Tú Hương
260|aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2007
300|a144tr. ; |c24cm.
520|aTrình bày về cao độ âm thanh, trường độ âm thanh, quãng điệu thức, giọng, quan hệ các giọng, hợp âm, nối tiếp hợp âm
650|aÂm nhạc
650|aGiáo trình
650|aLí thuyết
852|aNCE|bKho giáo trình|j(1): 101058773
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/lithuyetancb2006thumbimage.jpg
890|a1|b122
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101058773 Kho giáo trình 780.10711 PH104H Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào