thông tin biểu ghi
DDC 372.6
Nhan đề Kỹ năng giao tiếp của giáo viên mầm non / Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Thoan, Nguyễn Thị Mai Linh...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2017
Mô tả vật lý 132tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Tóm tắt Trình bày lý luận về giao tiếp và kỹ năng giao tiếp; một số kỹ năng giao tiếp của giáo viên mầm non; vận dụng kỹ năng giao tiếp sư phạm trong quá trình làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non.
Thuật ngữ chủ đề Giao tiếp
Thuật ngữ chủ đề Mầm non
Thuật ngữ chủ đề Giáo viên
Từ khóa tự do Tài liệu tham khảo
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203003095
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133278
00211
0046B372BC3-36AA-4F44-AEEC-DD66E275D9C0
005202306260905
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20230626090550|bphuongltm|y20230626090230|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.6|bK600N
245 |aKỹ năng giao tiếp của giáo viên mầm non / |cNguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Thoan, Nguyễn Thị Mai Linh...
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2017
300 |a132tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
520 |aTrình bày lý luận về giao tiếp và kỹ năng giao tiếp; một số kỹ năng giao tiếp của giáo viên mầm non; vận dụng kỹ năng giao tiếp sư phạm trong quá trình làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non.
650 |aGiao tiếp
650 |aMầm non
650 |aGiáo viên
653 |aTài liệu tham khảo
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203003095
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachnhatruong/kynanggiaotiepgvmnthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003095 Kho tài liệu nội sinh 372.6 K600N Tài liệu nhà trường 1