thông tin biểu ghi
DDC 303.34
Tác giả CN Heifetz, Ronald A.
Nhan đề dịch Lãnh đạo trên tuyến: Sống sót qua những nguy cơ hàng đầu
Nhan đề Leadership on the line : staying alive through the dangers of change / Ronald Heifetz, Marty Linsky
Thông tin xuất bản Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2017
Mô tả vật lý 276p. ; 25cm.
Tóm tắt Trình bày cách có thể tạo ra sự khác biệt mà không bị "hạ bệ" hoặc bị gạt sang một bên. Họ giới thiệu những công cụ hàng ngày có sức nặng tương đương với công việc nguy hiểm của sự thay đổi hàng đầu và tầm quan trọng thiết yếu của sự sống còn cá nhân. Thông qua những câu chuyện sinh động từ mọi tầng lớp xã hội, các tác giả trình bày các chiến lược đơn giản để điều hướng các eo hẹp nguy hiểm của sự lãnh đạo
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng sống
Thuật ngữ chủ đề Quản lý
Thuật ngữ chủ đề Lãnh đạo
Từ khóa tự do Quản lý rủi ro
Địa chỉ NCEKho tham khảo Ngoại Văn(1): 202002062
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125929
0024
0040BB5192C-B963-4F47-AA70-77D85A67311F
005202107071428
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9781633692831
039|y20210707142827|zhaintt
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a303.34|bH4658R
100 |aHeifetz, Ronald A.
242|aLãnh đạo trên tuyến: Sống sót qua những nguy cơ hàng đầu
245 |aLeadership on the line : |bstaying alive through the dangers of change / |cRonald Heifetz, Marty Linsky
260 |aBoston, Massachusetts : |bHarvard Business Review Press, |c2017
300 |a276p. ; |c25cm.
520 |aTrình bày cách có thể tạo ra sự khác biệt mà không bị "hạ bệ" hoặc bị gạt sang một bên. Họ giới thiệu những công cụ hàng ngày có sức nặng tương đương với công việc nguy hiểm của sự thay đổi hàng đầu và tầm quan trọng thiết yếu của sự sống còn cá nhân. Thông qua những câu chuyện sinh động từ mọi tầng lớp xã hội, các tác giả trình bày các chiến lược đơn giản để điều hướng các eo hẹp nguy hiểm của sự lãnh đạo
650 |aKỹ năng sống
650 |aQuản lý
650 |aLãnh đạo
653 |aQuản lý rủi ro
852|aNCE|bKho tham khảo Ngoại Văn|j(1): 202002062
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/leadershiponthelinethumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 202002062 Kho tham khảo Ngoại Văn 303.34 H4658R Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào