thông tin biểu ghi
DDC 372.5
Tác giả CN Đỗ, Thị Luyến
Nhan đề Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 - 5 tuổi : Đ450L / Đỗ Thị Luyến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2021
Mô tả vật lý 18tr. ; 30cm.
Phụ chú Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường Thực nghiệm Hoa Hồng
Tóm tắt Trình bày các biện pháp xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm; Giáo dục kỹ năng sống qua các hoạt động trong ngày.
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ chủ đề Trẻ em
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng
Từ khóa tự do Kỹ năng sống
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002709
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126510
00211
0048586C90F-A109-4468-AD8A-280DCC041D16
005202203230929
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220323092908|bhaintt|c20211214084430|dhaintt|y20211125102220|zhaintt
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082|a372.5|bĐ450L
100 |aĐỗ, Thị Luyến
245 |aMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 - 5 tuổi : |bĐ450L / |cĐỗ Thị Luyến
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2021
300 |a18tr. ; |c30cm.
500 |aTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường Thực nghiệm Hoa Hồng
520 |aTrình bày các biện pháp xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm; Giáo dục kỹ năng sống qua các hoạt động trong ngày.
650 |aPhương pháp giảng dạy
650 |aTrẻ em
650 |aKỹ năng
653 |aKỹ năng sống
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002709
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/tailieuso/đothiluyenthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002709 Kho tài liệu nội sinh 372.5 Đ450L Tài liệu nhà trường 1