thông tin biểu ghi
DDC 372.5 T450CH
Nhan đề Tổ chức hoạt động vui chơi nhằm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non : Kỷ yếu hội thảo
Tóm tắt Trình bày những vấn đề về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non
Thông tin xuất bản Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2016
Mô tả vật lý 94tr
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng sống
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp giảng dạy
Địa chỉ Thư viện Cao đẳng Sư phạm Trung ương
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126541
0027
004134FB6CE-78EB-49B5-AED7-1F8C0F71D34E
005202112011506
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211201150643|zhaintt
082 |a372.5|bT450CH
245 |aTổ chức hoạt động vui chơi nhằm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non : |bKỷ yếu hội thảo
260 |aTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2016
300 |a94tr
520 |aTrình bày những vấn đề về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non
650 |aKỹ năng sống
650 |aKỹ năng
650 |aPhương pháp giảng dạy
852 |aThư viện Cao đẳng Sư phạm Trung ương
890|c1