thông tin biểu ghi
Tác giả CN Phạm Tiến Bình
Nhan đề <100=Một trăm> trò chơi khoẻ / Phạm Tiến Bình
Lần xuất bản In lần 2, có bổ sung và sưả chữa
Thông tin xuất bản H.:Thể dục thể thao,1985
Mô tả vật lý 104tr. ; 19cm.
Tóm tắt Giới thiệu mục đích, cách chơi, hình thức tổ chức trò chơi của một số trò chơi trên cạn và trò chơi dưới nước cho học sinh.
Thuật ngữ chủ đề Trò chơi
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
000 00000nam a2200000 4500
0016122
0022
0046D1B3C6B-51F0-466F-A571-814AF636E0E2
008181003s1985 vm| vie
0091 0
039|y20181003223648|zLibIsis
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
100|aPhạm Tiến Bình
245|a<100=Một trăm> trò chơi khoẻ / |cPhạm Tiến Bình
250|aIn lần 2, có bổ sung và sưả chữa
260|aH.:|bThể dục thể thao,|c1985
300|a104tr. ; |c19cm.
520|aGiới thiệu mục đích, cách chơi, hình thức tổ chức trò chơi của một số trò chơi trên cạn và trò chơi dưới nước cho học sinh.
650|aTrò chơi
650|aGiáo dục

Không có liên kết tài liệu số nào