thông tin biểu ghi
Tác giả CN Phạm Tiến Bình
Nhan đề <130=Một trăm ba mươi> trò chơi khỏe / Phạm Tiến Bình
Thông tin xuất bản H.:Tổng cục Thể dục thể thao xb,1971
Mô tả vật lý 146tr. ; 19cm.
Tóm tắt Giới thiệu mục đích, phương thức tổ chức và yêu cầu của 130 trò chơi trên cạn và dưới nước có tác dụng thúc đẩy cơ thể các em học sinh phát triển hoàn chỉnh, nâng cao thể lực và đạo đức của các em.
Thuật ngữ chủ đề Trò chơi
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Thể dục thể thao
000 00000nam a2200000 4500
0016129
0022
00483A18AD9-0CCB-48D8-866F-F65F9178F191
008181003s1971 vm| vie
0091 0
039|y20181003223648|zLibIsis
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
100|aPhạm Tiến Bình
245|a<130=Một trăm ba mươi> trò chơi khỏe / |cPhạm Tiến Bình
260|aH.:|bTổng cục Thể dục thể thao xb,|c1971
300|a146tr. ; |c19cm.
520|aGiới thiệu mục đích, phương thức tổ chức và yêu cầu của 130 trò chơi trên cạn và dưới nước có tác dụng thúc đẩy cơ thể các em học sinh phát triển hoàn chỉnh, nâng cao thể lực và đạo đức của các em.
650|aTrò chơi
650|aGiáo dục
650|aThể dục thể thao

Không có liên kết tài liệu số nào