thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 372.3 T120TH
    <100 = Một trăm> đề tài khám phá khoa học và khám phá xã hội dành cho trẻ mẫu giáo.
DDC 372.3
Tác giả CN Tâm Thanh
Nhan đề <100 = Một trăm> đề tài khám phá khoa học và khám phá xã hội dành cho trẻ mẫu giáo. T.2: Thế giới thực vật và thế giới động vật / Tâm Thanh chủ biên; Thanh Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục,2008
Mô tả vật lý 156tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Khoa học
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Động vật
Thuật ngữ chủ đề Thực vật
Tác giả(bs) CN Thanh Hà
Địa chỉ NCEKho tham khảo Tiếng Việt(1): 201037120
000 00000nam a2200000 4500
0018066
0022
00407AFAB60-D62D-4EEC-8EF0-28398A78E420
005202005271405
008181003s2008 vm| vie
0091 0
020|c25500 VNĐ
039|a20200527140532|bthuttv|c20190801144952|dcdsptu3|y20181003223657|zLibIsis
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
082|a372.3|bT120TH
100|aTâm Thanh
245|a<100 = Một trăm> đề tài khám phá khoa học và khám phá xã hội dành cho trẻ mẫu giáo. |nT.2: Thế giới thực vật và thế giới động vật / |cTâm Thanh chủ biên; Thanh Hà
260|aHà Nội : |bGiáo dục,|c2008
300|a156tr. ; |c24cm.
650|aKhoa học
650|aGiáo dục
650|aGiáo dục mầm non
650|aĐộng vật
650|aThực vật
700|aThanh Hà
852|aNCE|bKho tham khảo Tiếng Việt|j(1): 201037120
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhaotv/thamkhao_3/8066thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201037120 Kho tham khảo Tiếng Việt 372.3 T120TH Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào