Ngày đăng bài: 08/01/2016 09:55
Lượt xem: 3451
Thời gian phục vụ độc giả

1. Phòng Giáo trình: Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 08h - 12h

Chiều: 13h - 17h

Riêng thứ 6:

Sáng: 08h - 12h

Chiều: từ 13h - 16h

           từ 16h - 17h: dọn vệ sinh kho và sắp xếp tài liệu.

2. Phòng Tham khảo: Từ thứ 2 đến thứ 6:

Sáng: 08h - 12h

Chiều: 13h - 17h

Riêng thứ 6:

Sáng: 08h - 12h

Chiều: từ 13h - 16h

           từ 16h - 17h: Cán bộ dọn vệ sinh kho và sắp xếp tài liệu.