Dòng Nội dung
1
Đổi mới và sáng tạo hướng tới sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non : Kỷ yếu hội thảo
Hà Nội, 2023
344tr

Trình bày các bài viết đề cập đến các hình thức giáo dục sáng tạo tại một số quốc gia; các lĩnh vực phát triển trong giáo dục mầm non; chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tọa trong giáo dục mầm non...
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
3
<148=Một trăm bốn mươi tám> tình huống sư phạm trong giáo dục đặc biệt / Nguyễn Thị Hạnh
Hà Nội : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
220tr. ; 21cm.


Đầu mục:49 (Lượt lưu thông:9)

4
100 câu đố mẫu giáo / Lê Thị Ánh Tuyết chủ biên, Vũ Minh Hồng, Nguyễn Hà.
Hà Nội : Giáo dục, 1999.
40tr. ; 16cm.

Tập hợp các câu đố về hoa, quả, mùa trong năm, con vật, đồ vật.
Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:1)

5
100 đề tài khám phá khoa học và khám phá xã hội dành cho trẻ mẫu giáo. Tâm Thanh chủ biên, Thanh Hà. Tập 1 /
Hà Nội : Giáo dục, 2008.
144tr. ; 24cm.

Giới thiệu 33 đề tài và chủ đề về trường mầm non, bản thân, gia đình và nghề nghiệp.
Đầu mục:2