thông tin biểu ghi
  • Đề tài khoa học
  • 378.1734 NGH305C
    Nghiên cứu triển khai đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
DDC 378.1734
Nhan đề Nghiên cứu triển khai đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Quyển 3, Học liệu điện tử và thiết kế giảng dạy trong đào tạo trực tuyến
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 14tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày khái niệm về học liệu điện tử, quy định, cấu trúc của học liệu; thiết kế kĩ thuật giảng dạy trực tuyến và kế hoạch thực hiện.
Thuật ngữ chủ đề Học liệu
Thuật ngữ chủ đề Đào tạo
Thuật ngữ chủ đề Trực tuyến
Từ khóa tự do Điện tử
Từ khóa tự do Giảng dạy
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002993
Tệp tin điện tử http://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/detai/2021/hoclieudientuq3thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128992
0026
0048DE43E08-C354-411A-AE8F-DA561EC946E6
005202207211059
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220721105948|zphuongltm
082 |a378.1734|bNGH305C
245 |aNghiên cứu triển khai đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. |nQuyển 3, |pHọc liệu điện tử và thiết kế giảng dạy trong đào tạo trực tuyến
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a14tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày khái niệm về học liệu điện tử, quy định, cấu trúc của học liệu; thiết kế kĩ thuật giảng dạy trực tuyến và kế hoạch thực hiện.
650 |aHọc liệu
650 |aĐào tạo
650 |aTrực tuyến
653 |aĐiện tử
653 |aGiảng dạy
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002993
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/detai/2021/hoclieudientuq3thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002993 Kho tài liệu nội sinh 378.1734 NGH305C Tài liệu nhà trường 1