thông tin biểu ghi
  • Đề tài khoa học
  • 372.7 NGH305C
    Nghiên cứu triển khai đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.
DDC 372.7
Nhan đề Nghiên cứu triển khai đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Quyển 5, Khóa học trực tuyến học phần "Phương pháp hình thành các biểu tượng toán cho trẻ mầm non"
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 50tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày Xác định nội dung dạy trực tuyến, xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) trực tuyến, tổ chức dạy học trực tuyến, báo cáo tổng hợp các buổi học nhóm.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Đào tạo
Thuật ngữ chủ đề Trực tuyến
Từ khóa tự do Mầm non
Từ khóa tự do Biểu tượng toán
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002995
Tệp tin điện tử http://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/detai/2021/khoahoctructuyenq5thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128994
0026
0048CE4D9B1-ABCC-42B2-80A8-62B3DA70C00A
005202207211443
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220721144309|zphuongltm
082 |a372.7|bNGH305C
245 |aNghiên cứu triển khai đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. |nQuyển 5, |pKhóa học trực tuyến học phần "Phương pháp hình thành các biểu tượng toán cho trẻ mầm non"
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a50tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày Xác định nội dung dạy trực tuyến, xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) trực tuyến, tổ chức dạy học trực tuyến, báo cáo tổng hợp các buổi học nhóm.
650 |aNghiên cứu
650 |aĐào tạo
650 |aTrực tuyến
653 |aMầm non
653 |aBiểu tượng toán
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002995
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/detai/2021/khoahoctructuyenq5thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002995 Kho tài liệu nội sinh 372.7 NGH305C Tài liệu nhà trường 1