thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 372.30711 T527CH
    Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 4 - 5 tuổi) /
DDC 372.30711
Nhan đề Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 4 - 5 tuổi) / Lê Thu Hương chủ biên, Phan Thị Ngọc Anh, Lương Thị Bình,...
Lần xuất bản Tái bản lần 5
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục,2010
Mô tả vật lý 244tr. ; 27cm.
Tóm tắt Giới thiệu các trò chơi, bài hát, thơ truyện câu đố theo các chủ đề: trường mầm non, bản thân, gia đình, thế giới, động vật, giao thông, nghề nghiệp...cho trẻ 4-5 tuổi
Thuật ngữ chủ đề 4- 5 tuổi
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Trò chơi
Thuật ngữ chủ đề Thơ
Thuật ngữ chủ đề Bài hát
Thuật ngữ chủ đề Câu đố
Thuật ngữ chủ đề Truyện
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục trẻ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Cẩm Bích
Tác giả(bs) CN Lương Thị Bình
Tác giả(bs) CN Phan Thị Ngọc Anh
Địa chỉ NCEKho giáo trình(1): 101056102
000 00000nam a2200000 4500
00128996
0021
004F95CB11E-1E0F-4D71-8948-D5E78B2EE023
005202207220849
008181003s2010 vm| vie
0091 0
020|c46000 VNĐ
039|y20220722084944|zphuongltm
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
082|a372.30711|bT527CH
245|aTuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (trẻ 4 - 5 tuổi) / |cLê Thu Hương chủ biên, Phan Thị Ngọc Anh, Lương Thị Bình,...
250|aTái bản lần 5
260|aHà Nội : |bGiáo dục,|c2010
300|a244tr. ; |c27cm.
520|aGiới thiệu các trò chơi, bài hát, thơ truyện câu đố theo các chủ đề: trường mầm non, bản thân, gia đình, thế giới, động vật, giao thông, nghề nghiệp...cho trẻ 4-5 tuổi
650|a4- 5 tuổi
650|aGiáo dục
650|aGiáo dục mầm non
650|aTrò chơi
650|aThơ
650|aBài hát
650|aCâu đố
650|aTruyện
650|aGiáo dục trẻ
700|aNguyễn Thị Cẩm Bích
700|aLương Thị Bình
700|aPhan Thị Ngọc Anh
852|aNCE|bKho giáo trình|j(1): 101056102
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/tuyenchontheochude45t2011thumbimage.jpg
890|a1|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101056102 Kho giáo trình 372.30711 T527CH Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào