thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 372.210711 L250H
    Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) /
DDC 372.210711
Tác giả CN Lê, Thu Hương
Nhan đề Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) / Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết đồng chủ biên
Lần xuất bản Tái bản lần 12
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục,2021
Mô tả vật lý 232tr. ; 27cm.
Tóm tắt Hướng dẫn nội dung giáo dục phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kĩ năng xã hội, thẩm mĩ và phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục; phương pháp đánh giá sự phát triển của trẻ và sự phối hợp giữa gia đình và cộng đồng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Mẫu giáo lớn
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục trẻ em
Thuật ngữ chủ đề 5 -6 tuổi
Tác giả(bs) CN Lê Thị Ánh Tuyết
Tác giả(bs) CN Trần Thị Ngọc Trâm
Địa chỉ NCEKho giáo trình(1): 101056120
000 00000nam a2200000 4500
00128998
0021
004DD60AE79-DF9E-4E04-8309-FE894811B1A7
005202207250955
008181003s2021 vm| vie
0091 0
020|c60000 VNĐ
039|y20220725095516|zphuongltm
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
082|a372.210711|bL250H
100|aLê, Thu Hương
245|aHướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) / |cLê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết đồng chủ biên
250|aTái bản lần 12
260|aHà Nội : |bGiáo dục,|c2021
300|a232tr. ; |c27cm.
520|aHướng dẫn nội dung giáo dục phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kĩ năng xã hội, thẩm mĩ và phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục; phương pháp đánh giá sự phát triển của trẻ và sự phối hợp giữa gia đình và cộng đồng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi
650|aGiáo dục
650|aGiáo dục mầm non
650|aMẫu giáo lớn
650|aGiáo dục trẻ em
650|a5 -6 tuổi
700|aLê Thị Ánh Tuyết
700|aTrần Thị Ngọc Trâm
852|aNCE|bKho giáo trình|j(1): 101056120
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hdtcth56t2020thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101056120 Kho giáo trình 372.210711 L250H Giáo trình 1 Hạn trả:21-11-2022

Không có liên kết tài liệu số nào