thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 372.60711 H407O
    Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ dưới 6 tuổi /
DDC 372.60711
Tác giả CN Hoàng, Thị Oanh.
Nhan đề Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ dưới 6 tuổi / Hoàng Thị Oanh, Phạm Thị Việt, Nguyễn Kim Đức.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Nxb. Đại học Quốc gia,2005.
Mô tả vật lý 124tr. ; 21cm.
Phụ chú Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường CĐSP Nhà trẻ-Mẫu giáo TWI.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non-Giáo trình-Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Giáo dục mầm mon
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Trẻ em
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Việt
Tác giả(bs) CN Nguyễn Kim Đức
Địa chỉ NCEKho giáo trình(1): 101056143
000 00000nam a2200000 4500
00128999
0021
004A2AF0B67-CE9B-4547-A273-B34489D5C8C7
005202208020848
008181003s2005 vm| vie
0091 0
020|c10000 VNĐ
039|y20220802084805|zphuongltm
040|aTV-CĐSPTW
0410|avie
044|avm
08204|a372.60711|bH407O
1000|aHoàng, Thị Oanh.
24510|aPhương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ dưới 6 tuổi / |cHoàng Thị Oanh, Phạm Thị Việt, Nguyễn Kim Đức.
260|aHà Nội :|bNxb. Đại học Quốc gia,|c2005.
300|a124tr. ; |c21cm.
500|aBộ Giáo dục và Đào tạo. Trường CĐSP Nhà trẻ-Mẫu giáo TWI.
65014|aGiáo dục mầm non|vGiáo trình|xNgôn ngữ
6530|aGiáo dục mầm mon
6530|aNgôn ngữ
6530|aPhương pháp giảng dạy
6530|aTrẻ em
7000|aPhạm Thị Việt
7000|aNguyễn Kim Đức
852|aNCE|bKho giáo trình|j(1): 101056143
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/ppphattriennnchotreduoi6tuoithumbimage.jpg
890|a1|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101056143 Kho giáo trình 372.60711 H407O Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào