thông tin biểu ghi
DDC 372.870711
Tác giả CN Phạm, Thị Hòa.
Nhan đề Giáo dục âm nhạc : Sách dùng cho khoa giáo dục mầm non. T.1, Nhạc lý cơ bản xướng âm / Pham Thị Hoà, Ngô Thị Nam.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Nxb. Đại học Sư phạm,2005.
Mô tả vật lý 170tr. ; 21cm.
Tóm tắt Những kiến thức cơ bản cho người bắt đầu học nhạc. Âm thanh và cách ghi chép nhạc, tiết tấu và tiết nhịp, điệu thức và giọng, hợp âm..xướng âm.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non -Giáo trình-Âm nhạc
Từ khóa tự do Âm nhạc
Từ khóa tự do Giáo dục mầm non
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Ngô, Thị Nam
Địa chỉ NCEKho giáo trình(1): 101058776
000 00000nam a2200000 4500
00133292
0021
0043BDA18EA-B81C-4615-8AB0-3EA5BD266D3D
005202308301109
008181003s2005 vm| vie
0091 0
020|c15000 VNĐ
039|y20230830110918|zphuongltm
040|aTV-CĐSPTW
0410|avie
044|avm
08204|a372.870711|bPH105H
1000|aPhạm, Thị Hòa.
2451|aGiáo dục âm nhạc : |bSách dùng cho khoa giáo dục mầm non. |nT.1, |pNhạc lý cơ bản xướng âm / |cPham Thị Hoà, Ngô Thị Nam.
260|aHà Nội :|bNxb. Đại học Sư phạm,|c2005.
300|a170tr. ; |c21cm.
520|aNhững kiến thức cơ bản cho người bắt đầu học nhạc. Âm thanh và cách ghi chép nhạc, tiết tấu và tiết nhịp, điệu thức và giọng, hợp âm..xướng âm.
65014|aGiáo dục mầm non |vGiáo trình|xÂm nhạc
6530|aÂm nhạc
6530|aGiáo dục mầm non
6530|aGiáo trình
7000|aNgô, Thị Nam
852|aNCE|bKho giáo trình|j(1): 101058776
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaoducamnhac1thumbimage.jpg
890|a1|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101058776 Kho giáo trình 372.870711 PH105H Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào