thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • 335.4110711 TR105PH
    Hỏi đáp môn triết học Mác-Lênin /
DDC 335.4110711
Tác giả CN Trần, Văn Phòng.
Nhan đề Hỏi đáp môn triết học Mác-Lênin / Trần Văn Phòng chủ biên, Nguyễn Thế Kiệt.
Thông tin xuất bản Hà Nội :Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội,2008.
Mô tả vật lý 144tr. ; 19cm.
Tóm tắt Trình bày khái niệm, chức năng và phương pháp luận triết học.
Thuật ngữ chủ đề Triết học Mác-Lênin-Sách hỏi đáp
Từ khóa tự do Sách hỏi đáp
Từ khóa tự do Triết học Mác-Lênin
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thế Kiệt
Địa chỉ NCEKho giáo trình(1): 101021273
000 00000nam a2200000 4500
00133295
0021
0044C8E61D6-1019-497A-9129-DB9CA8CB1371
005202309051422
008181003s2008 vm| vie
0091 0
020|c15000 VNĐ
039|y20230905142208|zphuongltm
040|aTV-CĐSPTW
0410|avie
044|avm
08204|a 335.4110711|bTR105PH
1000|aTrần, Văn Phòng.
24510|aHỏi đáp môn triết học Mác-Lênin / |cTrần Văn Phòng chủ biên, Nguyễn Thế Kiệt.
260|aHà Nội :|bNxb. Đại học quốc gia Hà Nội,|c2008.
300|a144tr. ; |c19cm.
520|aTrình bày khái niệm, chức năng và phương pháp luận triết học.
65014|aTriết học Mác-Lênin|vSách hỏi đáp
6530|aSách hỏi đáp
6530|aTriết học Mác-Lênin
7000|aNguyễn, Thế Kiệt
852|aNCE|bKho giáo trình|j(1): 101021273
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giáo trình hoan_1/hoidaptriethocthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021273 Kho giáo trình 335.4110711 TR105PH Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào