Ngày đăng bài: 14/03/2019 15:44
Lượt xem: 1078
Hội thảo “Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Thư viện”- khu vực miền Bắc
Hội thảo “Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Thư viện”- khu vực miền Bắc thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực luật pháp, lĩnh vực thư viện - thông tin, các thư viện cấp tỉnh, huyện…
 
Hội thảo nhằm lấy ý kiến góp ý xây dựng Dự thảo Luật Thư viện đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành thư viện, khắc phục những hạn chế, tồn tại sau gần 18 năm thi hành Pháp lệnh Thư viện, tạo cơ sở pháp lý để ngành thư viện phát triển trong tình hình mới.
Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện cho biết: Dự thảo Luật Thư viện có 06 chương 52 Điều quy định hoạt động thư viện; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện. Dự thảo đã cụ thể hóa các chính sách về thư viện, đề xuất với Quốc hội trong Hồ sơ lập đề nghị Luật Thư viện, gồm các vấn đề sau: Đa dạng hóa các loại hình thư viện nhằm đẩy mạnh xã hội hóa để phát huy các nguồn lực, vốn tài liệu tạo điều kiện cho người dân có thêm cơ hội tiếp cận thông tin, tri thức; phát triển loại hình thư viện số tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân được tiếp cận và sử dụng thông tin thuận lợi ở mọi nơi, mọi lúc; kiện toàn hệ thống thư viện công cộng cấp huyện, cấp xã trên cơ sở sắp xếp, bố trí các mô hình phòng đọc sách, tủ sách cơ sở để phát huy hiệu quả đầu tư của Nhà nước trong phục vụ người dân học tập suốt đời…
Tại Hội thảo, các đại biểu đã đánh giá cao và cơ bản nhất trí với các Điều, nội dung chính trong Dự thảo Luật thư viện. Các đại biểu nhận định việc ban hành Luật Thư viện là hết sức cần thiết và có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến tại một số Điều trong Dự thảo như: Quyền và nghĩa vụ của thư viện; tổ chức thư viện; quyền, trách nhiệm đối với các thư viện; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với thư viện; việc phân cấp hệ thống thư viện; chức năng của thư viện; các hoạt động chuyên môn của hệ thống thư viện; hệ thống thư viện huyện, thành phố, trường học; chính sách của nhà nước đối với hệ thống thư viện…
Từ ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban tổ chức sẽ tiếp thu, tổng hợp, chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo Luật Thư viện. Mục đích cuối cùng làm thế nào để có được Dự thảo Luật thư viện có chất lượng, thực sự trở thành “cây gậy” để bảo vệ cho các thư viện, những người làm công tác thư viện, những người sử dụng thư viện tiếp cận thông tin tri thức một cách hiệu quả, bà Vũ Dương Thúy Ngà cho biết.
Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo “Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thư viện”- khu vực miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
Theo Báo điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lan Anh